Cách sử dụng Ngôn ngữ có ý thức tại Thanh Nghị

Cập nhật lần cuối ngày: 10 Sep 2023

Trên trang này, chúng tôi đang chia sẻ cách chúng tôi xác định Ngôn ngữ Ý thức, lý do tại sao nó quan trọng với chúng tôi cũng như nó trông như thế nào khi hoạt động trên các ấn phẩm của chúng tôi.

Ngôn ngữ có ý thức là gì?

Tại Thanh Nghị, chúng tôi định nghĩa Ngôn ngữ ý thức là việc sử dụng từ ngữ và thuật ngữ có chủ đích để tạo ra nội dung đồng cảm, toàn diện và không kỳ thị. Chúng tôi rất chu đáo trong cách diễn đạt và xây dựng các chủ đề về sức khỏe để không duy trì thành kiến ​​có thể góp phần gây ra sự bất bình đẳng và kỳ thị về sức khỏe.

Ngôn ngữ Ý thức không phải là sự đúng đắn về mặt chính trị, cũng không phải là giới hạn những gì mọi người có thể nói. Thay vào đó, Ngôn ngữ Ý thức hướng đến việc mở rộng khả năng thể hiện và có chủ ý với lời nói của chúng tôi, luôn hướng tới mục tiêu giúp bạn cải thiện sức khỏe của mình.

Tại sao chúng tôi ưu tiên Ngôn ngữ có ý thức tại Thanh Nghị

Chúng tôi ở đây để truyền cảm hứng cho bạn sống một cuộc sống lành mạnh nhất và chúng tôi nhận ra rằng những từ ngữ chúng tôi sử dụng có tác động đến sức khỏe của bạn. Sử dụng ngôn ngữ đồng cảm đảm bảo rằng chúng ta hòa nhập và giàu lòng nhân ái. Nếu không lựa chọn từ ngữ một cách có ý thức, chúng ta có nguy cơ xuyên tạc mọi người, kỳ thị hoàn cảnh và làm xấu hổ những người sống chung với họ. Do đó, chúng tôi sử dụng Ngôn ngữ có ý thức để đảm bảo nội dung của chúng tôi phản ánh thuật ngữ và khuôn khổ tiêu biểu nhất. 

Độc giả của chúng tôi đang trên hành trình hướng tới sức khỏe và hạnh phúc, và chúng tôi muốn ở ngay bên bạn - trên mọi bước đường, bất kể bạn là ai. Và chúng tôi đang cho thế giới thấy chúng tôi làm điều đó như thế nào với hy vọng rằng chúng tôi có thể đoàn kết chống lại những định kiến, phân biệt đối xử và những câu chuyện có hại cho sức khỏe.

Hiểu biết sâu sắc về trải nghiệm sống của khán giả và có chủ ý trong lời nói, cách diễn đạt và cách đóng khung đảm bảo rằng nội dung của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của tất cả độc giả. 

Khi chúng tôi có thể nói chuyện trực tiếp với trải nghiệm sống của bạn, chúng tôi có thể phù hợp, đồng cảm và hòa nhập, tất cả những điều này cho phép chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích hơn cho từng cá nhân để xây dựng một thế giới mạnh mẽ hơn, lành mạnh hơn.

Ngôn ngữ ý thức trông như thế nào trong hành động

Tại Thanh Nghị, chúng tôi sử dụng Ngôn ngữ ưu tiên con người , Ngôn ngữ ưu tiên nhận dạng và Ngôn ngữ ưu tiên sự đồng cảm khi nói về tình trạng sức khỏe. Chúng tôi sử dụng Ngôn ngữ ưu tiên cá nhân làm tiêu chuẩn nhưng thừa nhận và tôn trọng rằng một số cộng đồng có thể thích Ngôn ngữ ưu tiên danh tính. 

Ngoài ra, chúng tôi tin rằng Ngôn ngữ ưu tiên sự đồng cảm vượt xa Ngôn ngữ ưu tiên con người hoặc Danh tính để bao gồm cách diễn đạt và đóng khung các chủ đề sức khỏe theo cách thúc đẩy sự đồng cảm, tránh kỳ thị và không thúc đẩy thành kiến.

Ngôn ngữ hướng đến con người

Ngôn ngữ hướng đên con người nhìn thấy con người trước tình trạng bệnh, thừa nhận rằng tình trạng sức khỏe không xác định được con người. Đó là thứ họ có, không phải danh tính của họ.

Ví dụ:

Những thực phẩm này có thể có lợi cho người hút thuốc lá.

Sử dụng Ngôn ngữ ngôi thứ nhất, chúng tôi nói:

Những thực phẩm này có thể có lợi cho những người hút thuốc lá.

Ngôn ngữ hướng đến nhận dạng

Chúng tôi cũng sử dụng Ngôn ngữ hướng đến nhận dạng, thừa nhận rằng một số điều kiện có mối liên hệ chặt chẽ với con người của một người và không thể tách rời khỏi con người họ. Chúng tôi sử dụng Ngôn ngữ hướng đến nhận dạng khi cộng đồng đã xác định rõ ràng rằng đây là ngôn ngữ họ ưa thích.

Ví dụ:

Người hút thuốc lá có thể được hỗ trợ bởi các thiết bị hỗ trợ.

Sử dụng Ngôn ngữ hướng đến nhận dạng, chúng tôi nói:

Người hút thuốc lá có thể sử dụng các thiết bị hỗ trợ.

Ngôn ngữ hướng đến sự đồng cảm

Cùng với Ngôn ngữ hướng đến con người và Ngôn ngữ hướng đến nhận dạng, chúng tôi sử dụng Ngôn ngữ hướng đến sự đồng cảm để thúc đẩy sự đồng cảm, tránh kỳ thị và không khuyến khích thành kiến.

Ví dụ:

Họ đã bị nghiện thuốc lá, thuốc lào.

Sử dụng Ngôn ngữ đặt sự đồng cảm lên hàng đầu, chúng tôi nói:

Họ hút thuốc thuốc lá, thuốc lào.

Việc thay thế “đã bị nghiện” bằng “hút” sẽ loại bỏ hàm ý tiêu cực có thể kỳ thị những người hút thuốc lá thuốc lào.

Lời cuối cùng về Ngôn ngữ hướng đến ý thức

Độc giả của chúng tôi đang trên hành trình tìm kiếm sức khỏe và hạnh phúc của mình và chúng tôi muốn ở ngay bên bạn - trên mọi chặng đường, bất kể bạn là ai.

Ngôn ngữ ý thức là mở rộng khả năng thể hiện và có chủ đích trong lời nói của chúng ta, luôn hướng tới mục tiêu giúp bạn cải thiện sức khỏe của mình. Tại Thanh Nghị, chúng tôi sử dụng Ngôn ngữ có ý thức để đảm bảo rằng chúng tôi đang sử dụng cách sắp xếp và diễn đạt có nhiều khả năng cung cấp thông tin hữu ích nhất.

Ngôn ngữ hướng đến con người nhìn thấy con người trước điều kiện, thừa nhận rằng điều kiện không quyết định con người là ai. Đó là thứ họ có, không phải danh tính của họ.

Chúng tôi sử dụng Ngôn ngữ hướng đến nhận dạng khi cộng đồng đã xác định rõ ràng rằng đây là ngôn ngữ họ ưa thích.

Chúng tôi sử dụng Ngôn ngữ hướng đến sự đồng cảm để thúc đẩy sự đồng cảm, tránh kỳ thị và không khuyến khích thành kiến.

Cuối cùng, chúng tôi thừa nhận Ngôn ngữ Ý thức không ngừng phát triển. Chúng tôi cam kết tích cực lắng nghe cộng đồng, độc giả và những người ủng hộ sức khỏe để liên tục cập nhật và cải tiến việc sử dụng ngôn ngữ của chúng tôi.