Cách Mà Thanh Nghị Thu Thập, Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Từ Bạn

Cập nhật lần cuối ngày: 10 Sep 2023

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) giải thích cách công ty tnhh quốc tế Thanh Nghị, (“Thanh Nghị”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin từ bạn cũng như các lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin đó. Chính sách này áp dụng cho các trang web của chúng tôi, bao gồm https://nhathuocthanhnghi.com.vn/ (gọi chung là “Trang web ”) hoặc “Dịch vụ”. 

Chính sách này chỉ áp dụng cho Dịch vụ và không áp dụng cho bất kỳ trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ nào khác mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Nó cũng áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập ngoại tuyến, chẳng hạn như nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại để được hỗ trợ hoặc tại các hội nghị hoặc sự kiện khác.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bạn thừa nhận khả năng áp dụng Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu các hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thanhnghipharmacy@gmail.com nếu bạn có thắc mắc về những phương pháp này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, một cách tự động và/hoặc từ các nguồn khác.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản, cung cấp phản hồi, lên lịch cuộc hẹn, đặt hàng, đăng ký email, tương tác với dịch vụ khách hàng, trả lời khảo sát hoặc câu hỏi, đăng trên Dịch vụ hoặc cấp cho Ứng dụng của chúng tôi quyền truy cập vào ảnh hoặc thông tin khác của bạn. Phần sau đây mô tả các loại thông tin phổ biến mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi.

 • Thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ thực.
 • Thông tin tài khoản, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, tùy chọn và lĩnh vực bạn quan tâm. Bạn có thể cung cấp thông tin này khi tạo và sử dụng tài khoản của mình.
 • Thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như giới tính, ngày sinh và tình trạng hôn nhân của bạn. 
 • Thông tin đặt hàng, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán và giao hàng, nội dung đơn đặt hàng, lịch sử giao dịch của bạn và thông tin thanh toán như số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và ngày hết hạn. 
 • Nội dung của người dùng, chẳng hạn như nhận xét, ảnh, bài đăng, ý tưởng, đánh giá, phản hồi hoặc nội dung khác mà bạn gửi hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Nội dung này có thể được các chủ tài khoản khác hoặc công chúng xem được và có thể được liên kết với thông tin tài khoản như tên người dùng của bạn, tùy thuộc vào tính chất của Dịch vụ và nơi bạn chọn cung cấp nội dung. 
 • Thông tin liên lạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi (1) qua email, trong quá trình tương tác với dịch vụ khách hàng hoặc tại một sự kiện; (2) trên mạng xã hội, ví dụ như bằng cách thích hoặc chia sẻ bài đăng của chúng tôi; hoặc (3) để trả lời một cuộc khảo sát, bài kiểm tra hoặc rút thăm trúng thưởng.
 • Thông tin từ thiết bị của bạn hoặc các ứng dụng khác mà bạn cung cấp cho Dịch vụ hoặc cấp quyền cho Ứng dụng truy cập, chẳng hạn như ảnh hoặc nội dung từ camera trên thiết bị, lịch và thông tin ứng dụng thể dục của bạn.
 • Thông tin liên quan đến sức khỏe, chẳng hạn như thông tin về tình trạng sức khỏe, tình trạng hoặc chẩn đoán của bạn; thuốc bạn đang dùng; loại hình chăm sóc bạn đang tìm kiếm; đời sống tình dục và xu hướng tình dục của bạn; và thông tin liên quan đến việc đặt lịch hẹn khám bệnh. 
 • Thông tin vị trí, có thể bao gồm vị trí chung được suy ra từ địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin xác định vị trí chính xác của thiết bị di động của bạn (khi bạn đồng ý cho phép Ứng dụng hoặc Dịch vụ thu thập thông tin này). 
 • Thông tin được yêu cầu bởi khách hàng tiềm năng và biểu mẫu đặt hàng, chẳng hạn như thông tin liên hệ và thanh toán (như được mô tả ở trên) cũng như các thông tin khác như tình trạng quân sự hoặc thông tin liên quan đến việc cung cấp bảo hiểm (chẳng hạn như nhãn hiệu và mẫu xe).
 • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, Dịch vụ sẽ không hoạt động như dự định hoặc bạn sẽ không thể truy cập một số tính năng nhất định. Ví dụ: nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của mình, bạn không thể tạo tài khoản.

Một số thông tin chúng tôi thu thập, chẳng hạn như thông tin liên quan đến sức khỏe, có thể được coi là “nhạy cảm” theo một số luật. Khi thích hợp, điều này sẽ được thảo luận trong Thông báo bổ sung về quyền riêng tư. 

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin khi bạn tương tác với Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin thiết bị, chẳng hạn như địa chỉ IP; thông tin về phần cứng thiết bị của bạn như loại thiết bị; thông tin về phần mềm thiết bị của bạn, bao gồm cả hệ điều hành; loại trình duyệt, phiên bản và ngôn ngữ; Múi giờ; số nhận dạng thiết bị duy nhất và số nhận dạng quảng cáo như ID quảng cáo trên thiết bị di động.
 • Thông tin sử dụng về cách bạn tương tác với Dịch vụ, chẳng hạn như ngày và giờ bạn tương tác với Dịch vụ, các trang đã xem, các liên kết được nhấp vào, thời gian dành cho mỗi trang, các trang web hoặc ứng dụng bạn đã truy cập trước và sau khi bạn truy cập Dịch vụ, tìm kiếm lịch sử và nội dung bạn đăng lên Dịch vụ.
 • Thông tin vị trí, như được mô tả ở trên.

Chúng tôi và các bên khác có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập và lưu trữ một số thông tin này. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên Dịch vụ, Cookie, Phân tích và Quảng cáo bên dưới.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như:

 • Các chi nhánh và công ty con của chúng tôi, nếu bạn sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ của họ.
 • Dịch vụ đăng nhập và kết nối mạng xã hội. Nếu bạn truy cập Dịch vụ thông qua kết nối hoặc đăng nhập của bên thứ ba (ví dụ: thông qua mạng xã hội), bạn có thể cho phép chúng tôi truy cập và thu thập một số thông tin nhất định từ hồ sơ mạng xã hội của bạn, có thể bao gồm thông tin tài khoản và hồ sơ, bài đăng của bạn , “lượt thích” và “chia sẻ” cũng như danh sách bạn bè của bạn, tùy thuộc vào cài đặt tài khoản của bạn trên các dịch vụ đó. Nếu bạn không muốn chúng tôi truy cập thông tin này, đừng sử dụng kết nối của bên thứ ba để truy cập Dịch vụ. Vui lòng xem các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của mạng truyền thông xã hội mà bạn sử dụng để biết thông tin về các biện pháp bảo mật của họ và cách điều chỉnh cài đặt của bạn.
 • Dịch vụ báo cáo tín dụng. Đối với một số dịch vụ nhất định trong Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các dịch vụ báo cáo tín dụng để tuân thủ luật hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của bạn.
 • Các bên khác . Chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung về bạn để bổ sung thông tin chúng tôi thu thập theo những cách khác (chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học, liên hệ và thống kê) từ các bên như đối tác kinh doanh, nhà tiếp thị, mạng quảng cáo, nhà cung cấp dữ liệu, nhà phân tích, cơ sở dữ liệu công cộng và các bên khác

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho nhiều mục đích khác nhau, có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thông tin và cách bạn tương tác với Dịch vụ. Những mục đích này có thể bao gồm:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ, bao gồm đăng ký tài khoản của bạn và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi. 
 • Cá nhân hóa Dịch vụ, bao gồm cả việc ghi nhớ các tùy chọn của bạn.
 • Tiến hành phân tích và nghiên cứu liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả việc tìm hiểu việc sử dụng Dịch vụ.
 • Cải thiện và nâng cao Dịch vụ, bao gồm cả việc phát triển các tính năng mới.
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Trao đổi với bạn về tài khoản của bạn, các dịch vụ bạn đã yêu cầu và các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn hoặc các yêu cầu khác, tùy thuộc vào bất kỳ ưu tiên nào bạn đã thông báo cho chúng tôi.
 • Quảng cáo và tiếp thị Dịch vụ cũng như các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cho bạn như được mô tả đầy đủ hơn bên dưới, tùy theo mọi ưu tiên mà bạn đã thông báo cho chúng tôi.
 • Tiến hành khảo sát, rút ​​thăm trúng thưởng và các hoạt động tương tự.
 • Duy trì an ninh và ngăn chặn gian lận.
 • Xác minh danh tính của bạn hoặc xác thực bạn.
 • Tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành cũng như các quy trình và thủ tục pháp lý khác.
 • Thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm bằng cách thực thi các điều khoản và chính sách của chúng tôi), phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên Dịch vụ hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Thanh Nghị, người dùng, nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ với thông tin chúng tôi thu thập tự động hoặc nhận được từ các nguồn khác và sử dụng thông tin kết hợp đó theo Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp và/hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng mà chúng tôi thu thập theo cách không thể liên kết thông tin đó với bạn hoặc thiết bị của bạn một cách hợp lý. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp và/hoặc thông tin không xác định đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả mục đích nghiên cứu và tiếp thị và có thể tiết lộ thông tin đó theo bất kỳ cách nào.

Cookie, phân tích và quảng cáo

Cookie

Chúng tôi và các bên khác có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như pixel (còn được gọi là clear GIFs) để thu thập dữ liệu của bạn. Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà máy chủ web đặt trên thiết bị của bạn, được thiết kế để lưu trữ thông tin cơ bản và giúp các trang web và ứng dụng nhận ra trình duyệt của bạn. Cookie phục vụ nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như giúp bạn điều hướng và tương tác với Dịch vụ, giúp trải nghiệm Dịch vụ của bạn phù hợp và được cá nhân hóa hơn, giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ, lưu tùy chọn của bạn, xác thực bạn và cho phép một số loại quảng cáo nhất định. Cookie trên Dịch vụ có thể do chúng tôi (cookie của bên thứ nhất) hoặc bên thứ ba (cookie của bên thứ ba) đặt. Chúng tôi có thể sử dụng cookie phiên (sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt) và cookie liên tục (lưu lại trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn lâu hơn). 

Để điều chỉnh tùy chọn cookie của bạn nói chung, vui lòng tham khảo phần “Trợ giúp” trên trình duyệt của bạn để biết thông tin về cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt nhằm thông báo cho bạn khi cookie được đặt hoặc cập nhật hoặc chặn hoàn toàn cookie. Bất kỳ tùy chọn nào bạn đã thực hiện theo cách này sẽ chỉ áp dụng cho thiết bị/trình duyệt cụ thể mà bạn đã tạo chúng, vì vậy nếu bạn muốn các tùy chọn này áp dụng khi bạn truy cập Dịch vụ từ một trình duyệt hoặc thiết bị khác, bạn sẽ cần phải thực hiện các tùy chọn này các lựa chọn trong trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể đó. Nếu bạn chặn hoặc vô hiệu hóa một số cookie nhất định, Dịch vụ có thể không hoạt động như dự định và bạn có thể không có quyền truy cập vào một số tính năng hoặc chức năng nhất định. Một số cookie thực sự cần thiết để Dịch vụ hoạt động, nghĩa là bạn không thể từ chối chúng. 

Phân tích

Chúng tôi và các dịch vụ phân tích trang web của bên thứ ba, bao gồm Google Analytics, có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên Dịch vụ cho mục đích phân tích. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các hoạt động phân tích của Google tại đây . Để ngăn Google Analytics sử dụng thông tin của bạn cho mục đích phân tích, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt gửi dữ liệu không tham gia Google Analytics bằng cách nhấp vào đây . Mọi tùy chọn bạn đã thực hiện thông qua các phương pháp này sẽ chỉ áp dụng cho thiết bị/trình duyệt cụ thể mà bạn đã tạo chúng, vì vậy nếu bạn muốn các tùy chọn này áp dụng khi bạn truy cập Dịch vụ từ một trình duyệt hoặc thiết bị khác, bạn sẽ cần phải cài đặt trình duyệt tiện ích bổ sung hoặc cho biết tùy chọn của bạn trong trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể đó.

Quảng cáo trực tuyến

Trên Dịch vụ, chúng tôi có thể cho phép cookie và công nghệ quảng cáo của bên thứ ba (ví dụ: mạng quảng cáo và máy chủ quảng cáo như dịch vụ quảng cáo của Google) sử dụng cookie và công nghệ tương tự để phân phối quảng cáo có liên quan và được nhắm mục tiêu cũng như nội dung khác cho bạn trên Dịch vụ và trên các trang web khác mà bạn truy cập cũng như các ứng dụng bạn sử dụng. Những quảng cáo này có thể dựa trên nội dung của trang bạn đang truy cập, thông tin được thu thập tự động, thông tin bạn cung cấp và thông tin khác về bạn. Những quảng cáo này cũng có thể dựa trên hoạt động hiện tại hoặc hoạt động của bạn theo thời gian và trên các trang web khác và có thể được điều chỉnh theo sở thích của bạn.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về quảng cáo phù hợp và cách bạn có thể kiểm soát chung việc đặt cookie trên máy tính hoặc trình duyệt di động của mình để phân phối quảng cáo phù hợp, bạn có thể truy cập Liên kết chọn không tham gia của người tiêu dùng của Networkadvertising và/hoặc Liên minh quảng cáo kỹ thuật số WebChoices Tool từ chối nhận quảng cáo phù hợp từ các công ty tham gia vào các chương trình đó. Để biết các tùy chọn từ chối theo vùng cụ thể, vui lòng xem Thông báo về quyền riêng tư bổ sung bên dưới. Xin lưu ý rằng bạn vẫn có thể thấy quảng cáo trên Dịch vụ hoặc quảng cáo về Dịch vụ trên các trang web hoặc ứng dụng khác, nhưng những quảng cáo này có thể không được điều chỉnh cho phù hợp với bạn. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ liên kết từ chối nào ở trên và không chịu trách nhiệm về bất kỳ lựa chọn nào bạn thực hiện khi sử dụng chúng hoặc tính sẵn có hoặc tính chính xác liên tục của chúng. Bất kỳ tùy chọn nào bạn đã thực hiện thông qua các phương pháp này sẽ chỉ áp dụng cho thiết bị/trình duyệt cụ thể mà bạn đã tạo chúng, vì vậy nếu bạn muốn các tùy chọn này áp dụng khi bạn truy cập Dịch vụ từ một trình duyệt hoặc thiết bị khác, bạn sẽ cần phải cho biết các tùy chọn của mình trong trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể đó.

Quảng cáo ứng dụng di động

Bạn có thể nhận được quảng cáo trong ứng dụng phù hợp khi sử dụng Ứng dụng của chúng tôi hoặc các ứng dụng di động khác. Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp hoặc các bên khác để phân phối quảng cáo trên ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc để phân tích ứng dụng dành cho thiết bị di động. Hệ điều hành trên thiết bị của bạn cung cấp hướng dẫn về cách ngăn chặn việc phân phối các quảng cáo phù hợp trong ứng dụng. Vui lòng xem lại các hướng dẫn này và/hoặc cài đặt thiết bị của bạn để biết thêm thông tin về cách kiểm soát quảng cáo trong ứng dụng. Chúng tôi không kiểm soát cách thức và mức độ mà hệ điều hành của bạn cho phép bạn kiểm soát các quảng cáo trong ứng dụng được tùy chỉnh.

Không theo dõi

Không theo dõi (“Do Not Track - DNT”) là tùy chọn quyền riêng tư có sẵn trong một số trình duyệt web nhất định mà bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây . Chúng tôi, giống như nhiều Dịch vụ khác, hiện không nhận dạng hoặc phản hồi các tín hiệu DNT do trình duyệt khởi tạo. Xin lưu ý rằng DNT khác với “tín hiệu ưu tiên” của người dùng được tham chiếu trong phần “Quyền và lựa chọn của bạn” bên dưới, đây là một biện pháp kiểm soát dựa trên trình duyệt cho biết liệu bạn có muốn từ chối xử lý thông tin của mình cho một số mục đích nhất định hay không, chẳng hạn như “bán” thông tin của bạn hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho mục đích quảng cáo có mục tiêu, như được định nghĩa theo luật hiện hành.

Cách chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ và về bạn theo những cách sau:

 • Nhân viên. Nhân viên, nhà thầu và nhân viên khác của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin của bạn khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ. 
 • Các chi nhánh. Thông tin bạn cung cấp cho một trong các Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi có thể được tiết lộ cho các Trang web và Ứng dụng khác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty liên kết của chúng tôi.
 • Nhà cung cấp. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp quyền truy cập vào thông tin của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, bao gồm lưu trữ trang web, lưu trữ dữ liệu, phân tích, nghiên cứu, tiếp thị và quảng cáo, xử lý thanh toán, bảo mật, làm giàu dữ liệu, nội dung, cuộc thi và các dịch vụ tương tự, v.v. dịch vụ. 
 • Quảng cáo. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu nhất định với các nền tảng Quảng cáo, chẳng hạn như Google và Mạng xã hội như Twitter, Facebook, LinkedIn và Snapchat để cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu đến người dùng và khách hàng hiện tại bằng các chiến dịch quảng cáo có mức độ phù hợp cao. Vì mục đích của các chiến dịch như vậy. Chúng tôi có thể chia sẻ một mã duy nhất (chẳng hạn như địa chỉ email được băm) với nền tảng Quảng cáo hiện hành để mã nhận dạng đó khớp với người dùng hiện tại của Nền tảng quảng cáo có liên quan và để xác định các đối tượng có khả năng phù hợp cho quảng cáo được nhắm mục tiêu. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ như Đối sánh khách hàng của Google Ads, Đối tượng phù hợp trên LinkedIn, ID5, LiveRamp và Đối tượng tùy chỉnh của Facebook cho các mục đích này.  

Ngoài các quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể tạo điều kiện cho các bên thứ ba quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của chính họ, bao gồm cả việc hướng những quảng cáo đó đến những người có thể quan tâm đến chúng nhất. Những quảng cáo này có thể được hiển thị trong Dịch vụ của chúng tôi. Để cung cấp các quảng cáo liên quan đến bạn, địa chỉ IP cũng như hệ điều hành và loại thiết bị của bạn có thể được sử dụng. Thông tin về thiết bị cụ thể của bạn sẽ được sử dụng để hiển thị cho bạn những quảng cáo hoạt động chính xác trên thiết bị đó. Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn của mình bằng cách truy cập trang Cài đặt quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bên dưới trong phần 'Quyền và lựa chọn của bạn' của chính sách này. Để từ chối quảng cáo ở cấp độ cá nhân từ ID5, vui lòng nhấp vào đây và đối với LiveRamp, vui lòng nhấp vào đây.

 • Chuyển giao kinh doanh. Trong trường hợp bán một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể hoặc sự kiện tương tự, kể cả trong quá trình đàm phán về sự kiện đó, dữ liệu của bạn có thể là một phần của tài sản được chuyển nhượng.
 • Tuân thủ pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu pháp luật hoặc quy trình pháp lý yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để (1) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, (2) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc thông tin cá nhân. sự an toàn của bản thân, nhân viên của chúng tôi, người dùng Dịch vụ hoặc công chúng, (3) nhận tư vấn pháp lý hoặc (4) bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý. Điều này bao gồm việc tiết lộ thông tin để ngăn chặn gian lận.
 • Với sự đồng ý của bạn. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn, chúng tôi có thể làm như vậy theo sự đồng ý của bạn. Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách gửi email tới thanhnghipharmacy@gmail.com với dòng tiêu đề “Thu hồi sự đồng ý” và giải thích thông tin cũng như (các) tiết lộ mà bạn muốn thu hồi sự đồng ý.

Bạn có thể chọn đăng hoặc cung cấp thông tin cho Dịch vụ theo cách mà các bên khác có thể xem hoặc truy cập thông tin này. Ví dụ: nếu bạn tương tác với Dịch vụ thông qua nền tảng truyền thông xã hội hoặc sử dụng “các tính năng xã hội” trên Dịch vụ (ví dụ: plugin Facebook), các nền tảng truyền thông xã hội đó có thể có quyền truy cập vào thông tin về bạn. Nếu bạn tham gia diễn đàn cộng đồng, những người khác có thể có quyền truy cập vào thông tin được gửi hoặc đăng trên các diễn đàn đó. Lựa chọn của bạn để tiết lộ thông tin theo những cách này không phải là việc chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn.

Quyền và Lựa chọn của Bạn

Quyền liên quan đến thông tin của bạn

Tùy thuộc vào khu vực pháp lý của bạn, bạn có thể có quyền đưa ra một số yêu cầu nhất định đối với chúng tôi về “thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” của bạn, như được định nghĩa trong luật hiện hành. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền yêu cầu chúng tôi:

 • Cung cấp cho bạn quyền truy cập và/hoặc bản sao thông tin cá nhân nhất định mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
 • Thông báo cho bạn về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc tiết lộ về bạn, các loại nguồn thông tin cá nhân này, mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập thông tin cá nhân này và các loại bên mà chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân này.
 • Chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác mà chúng tôi có về bạn.
 • Xóa một số thông tin cá nhân nhất định mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

Bạn có thể có các quyền khác hoặc bổ sung tùy thuộc vào khu vực pháp lý nơi bạn cư trú. Ví dụ: bạn có thể có quyền phản đối, hạn chế hoặc từ chối việc chúng tôi xử lý một số thông tin nhất định. Vui lòng xem Thông báo bổ sung về quyền riêng tư bên dưới để biết thêm thông tin về các quyền cụ thể theo vùng.

Bạn cũng có thể truy cập, sửa và xóa một số thông tin nhất định thông qua tài khoản của mình với Dịch vụ. Xin lưu ý rằng một số thông tin nhất định có thể được miễn yêu cầu của bạn theo luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi cần giữ lại một số thông tin nhất định để cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu nếu chúng tôi xóa thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể cần lưu giữ một số thông tin nhất định để tuân thủ luật hiện hành hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của mình.

Chúng tôi có thể cần thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi phản hồi một số yêu cầu nhất định, có thể bao gồm, ở mức tối thiểu, tùy thuộc vào loại yêu cầu và mức độ nhạy cảm của thông tin liên quan, xác minh [tên và địa chỉ email] của bạn. Nếu được quy định trong luật hiện hành, bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện các yêu cầu. Để làm như vậy, bạn hoặc người đại diện phải cung cấp cho chúng tôi văn bản ủy quyền hoặc giấy ủy quyền có chữ ký của bạn để người đại diện hành động thay mặt bạn. Bạn vẫn cần xác minh danh tính của mình trực tiếp với chúng tôi.

Nếu chúng tôi yêu cầu và dựa vào sự đồng ý để xử lý thông tin, bạn có quyền thu hồi sự đồng ý này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới thanhnghipharmacy@gmail.com với dòng tiêu đề “Thu hồi sự đồng ý” và giải thích thông tin mà bạn muốn thu hồi sự đồng ý. Xin lưu ý rằng việc thu hồi sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của sự đồng ý trước khi thu hồi.

Lựa chọn của bạn về Truyền thông Tiếp thị và Thông báo Đẩy

E-mail. Theo bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin tiếp thị và quảng cáo thay mặt cho chính chúng tôi và các bên khác (ví dụ: điều này có thể bao gồm các ưu đãi từ các đối tác của chúng tôi). Bạn có thể từ chối những email này bằng cách sử dụng hướng dẫn “Hủy đăng ký” trong những email đó. Xin lưu ý rằng có thể mất một chút thời gian để xử lý yêu cầu của bạn, phù hợp với luật hiện hành. Nếu bạn hủy đăng ký nhận email tiếp thị và quảng cáo, bạn vẫn có thể nhận được email liên quan đến dịch vụ và quản trị từ chúng tôi, chẳng hạn như email liên quan đến tài khoản của bạn và cập nhật các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.

Tin nhắn/SMS. Theo mọi yêu cầu pháp lý hiện hành, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo dựa trên văn bản/SMS. Để từ chối những thông tin liên lạc này, hãy trả lời “DỪNG” hoặc “HỦY ĐĂNG KÝ”.

Thư trực tiếp. Theo mọi yêu cầu pháp lý hiện hành, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ thực của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo qua thư trực tiếp. Để từ chối nhận những thông tin liên lạc này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ trong phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Vui lòng ghi “KHÔNG CÓ THƯ SỐ” trong dòng chủ đề và bao gồm tên của bạn cũng như địa chỉ nơi bạn hiện đang nhận thông tin liên lạc mà bạn muốn từ chối nhận. Xin lưu ý rằng có thể mất một chút thời gian để xử lý yêu cầu của bạn, phù hợp với luật hiện hành.

Thông báo đẩy. Ứng dụng của chúng tôi có thể gửi thông báo đẩy tới thiết bị của bạn. Bạn có thể tắt các thông báo này và điều chỉnh tùy chọn thông báo của mình thông qua cài đặt thiết bị.

Giữ lại

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích thu thập và xử lý thông tin đó. Những khoảng thời gian này khác nhau tùy thuộc vào bản chất của thông tin, sự tương tác của bạn với chúng tôi cũng như mục đích thu thập và xử lý.

Khi mục đích mà chúng tôi xử lý thông tin của bạn đã kết thúc, chúng tôi sẽ xóa vĩnh viễn hoặc hủy thông tin liên quan hoặc ẩn danh thông tin đó để thông tin đó không còn nhận dạng bạn nữa.

Bảo vệ

Chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn vì không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào được bảo mật hoàn toàn.

Bạn có thể cải thiện tính bảo mật cho thông tin của mình và bất kỳ tài khoản nào bạn có với Dịch vụ bằng cách tạo mật khẩu mạnh mà chỉ bạn biết, đóng tài khoản sau khi bạn sử dụng xong trên các thiết bị dùng chung và không truy cập Dịch vụ qua mạng không bảo mật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào xảy ra thông qua tài khoản của mình, cho dù bạn có cho phép hoạt động đó hay không. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn biết mật khẩu hoặc tài khoản của mình bị sử dụng trái phép. 

Điều khoản khác

a. Người dùng quốc tế

Bằng cách sử dụng hoặc tham gia Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý cho phép chúng tôi chuyển và xử lý thông tin của bạn ở Việt Nam và bất kỳ nơi nào khác mà chúng tôi và nhân viên, chi nhánh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi đặt trụ sở. 

b. Liên kết của bên thứ ba

Các dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba. Chính sách này không áp dụng cho các biện pháp bảo mật của các bên khác hoặc trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ khác của họ. Trước khi tương tác với một bên khác, vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư của họ.

c. Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ không dành cho trẻ em sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập “thông tin cá nhân” từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng ai đó dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của họ, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi theo yêu cầu của luật hiện hành.

d. Những thay đổi đối với Chính sách này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ đăng Chính sách đã cập nhật tại đây cùng với ngày “Cập nhật lần cuối” mới. Bằng cách tiếp tục sử dụng hoặc tương tác với Dịch vụ sau khi bản cập nhật Chính sách này được đăng, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn theo Chính sách cập nhật.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách này hoặc các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ thanhnghipharmacy@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương pháp sau: