Chính sách quảng cáo & tài trợ

Cập nhật lần cuối ngày: 10 Sep 2023

Sứ mệnh của công ty tnhh quốc tế Thanh Nghị là trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất của bạn trong việc từ bỏ thuốc lá, thuốc lào, từ đó giúp bạn theo đuổi sức khỏe và hạnh phúc. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn nội dung đáng tin cậy, dễ tiếp cận và có thể hành động để truyền cảm hứng và hướng dẫn bạn đạt được kết quả sức khỏe tốt nhất có thể cho bạn và gia đình. Nội dung và trải nghiệm do Thanh Nghị sản xuất được tạo ra theo các nguyên tắc biên tập và y tế nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác, cập nhật và rõ ràng. Thanh Nghị được tài trợ thông qua việc bán các sản phẩm và quảng cáo xuất hiện trên các sản phẩm của mình, bao gồm các trang web, ứng dụng, phương tiện truyền thông xã hội và các ấn phẩm của đối tác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi hoàn toàn không linh hoạt về quyền tự chủ biên tập của mình. Ngoài ý kiến ​​đóng góp về các lĩnh vực chủ đề rộng, chúng tôi không cho phép các nhà tài trợ tác động đến nội dung biên tập của Thanh Nghị. Trong vài trường hợp, công ty Thanh Nghị có thể cung cấp nội dung được đồng sáng tạo hoặc mang thương hiệu với sự hợp tác của các nhà tài trợ của chúng tôi và/hoặc trình bày nội dung do các nhà tài trợ của chúng tôi tạo ra. Nội dung này luôn được dán nhãn rõ ràng và được trình bày chi tiết ở phần 5 và 6 bên dưới.

Nếu bạn muốn quảng cáo với công ty tnhh Thanh Nghị, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây . Đây là những nguyên tắc cụ thể mà chúng tôi tuân theo về các loại quảng cáo mà chúng tôi chấp nhận:

1. Chúng tôi xem xét quảng cáo.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định việc xác định loại quảng cáo sẽ được chấp nhận và hiển thị trên các sản phẩm của công ty tnhh quốc tế Thanh Nghị. Chúng tôi có quyền từ chối, hủy hoặc xóa bất kỳ quảng cáo nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nhanh chóng cho nhà quảng cáo khi bị từ chối, hủy hoặc xóa bất kỳ quảng cáo nào cùng với lời giải thích. Chúng tôi cũng có quyền xác định vị trí quảng cáo thích hợp trên các sản phẩm của Thanh nghị.

2. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo.

Mặc dù các sản phẩm có thể xuất hiện trên trang web của chúng tôi dưới dạng quảng cáo, nhưng trong mọi trường hợp, việc chúng tôi chấp nhận bất kỳ quảng cáo nào sẽ không được coi là sự chứng thực cho (các) sản phẩm và/hoặc (các) dịch vụ được quảng cáo hoặc cho công ty sản xuất, phân phối, hoặc quảng bá (các) sản phẩm hoặc dịch vụ này. Trong một số trường hợp, nhóm biên tập của Thanh Nghị có thể xếp hạng hoặc đánh giá một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Những xếp hạng hoặc thứ hạng này chỉ được xác định bởi (các) nhóm biên tập mà không tính đến bất kỳ mối quan hệ tài chính hoặc quảng cáo nào có thể tồn tại với các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

3. Chúng tôi sẽ không chấp nhận một số loại quảng cáo nhất định.

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ quảng cáo nào không chính xác về mặt thực tế và/hoặc theo quan điểm của chúng tôi là không phù hợp. Quảng cáo dược phẩm chỉ được chấp nhận đối với (các) chỉ định đã được phê duyệt do Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, thuộc bộ khoa học và công nghệ xác định. Sản phẩm được quảng cáo phải có mặt trên thị trường và sẵn có. Thanh Nghị sẽ không cho phép đặt bất kỳ quảng cáo nào về các sản phẩm hoặc dịch vụ có hại, bất hợp pháp hoặc bị phản đối vào bất kỳ lúc nào. Quảng cáo không được chứa tài liệu gian lận, lừa đảo hoặc xúc phạm, bao gồm tài liệu xuyên tạc, chế giễu hoặc tấn công một cá nhân hoặc nhóm dựa trên độ tuổi, màu da, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật. Quảng cáo không được chứa thông tin phỉ báng, bôi nhọ, vu khống hoặc đe dọa. Quảng cáo không được liên quan đến rượu, súng cầm tay, đạn dược, pháo hoa, cờ bạc, nội dung khiêu dâm, thuốc lá, các chiến dịch chính trị hoặc mô phỏng tin tức hoặc tình huống khẩn cấp. Tất cả quảng cáo phải xác định rõ ràng nhà quảng cáo. Bất kỳ quảng cáo nào có thể bị hiểu sai là nội dung biên tập sẽ được gắn nhãn rõ ràng là quảng cáo.

4. Chúng tôi phân biệt rõ ràng quảng cáo với nội dung xã luận.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa quảng cáo và nội dung biên tập. Tất cả các quảng cáo trên các thuộc tính của Thanh Nghị đều được xác định rõ ràng. Nhấp vào quảng cáo sẽ đưa người dùng đến trang web của nhà quảng cáo hoặc đến trung tâm tài nguyên của nhà tài trợ được lưu trữ trên thuộc tính của Thanh Nghị. Các trung tâm tài nguyên được tài trợ được dán nhãn rõ ràng, với tên của đơn vị tài trợ được hiển thị.

5. Chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa nội dung được tài trợ và không được tài trợ.

Thanh Nghị tìm kiếm sự tài trợ từ các tổ chức nghiên cứu, nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ khác đáng tin cậy và bảo mật. Tài trợ mang lại lợi ích tài chính cho Thanh Nghị, nhưng cũng mang lại lợi ích cho người dùng của chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin hiện tại về các dịch vụ y tế, thuốc và phương pháp điều trị. Nội dung biên tập do nhà quảng cáo tài trợ phải tuân theo chính sách biên tập của chúng tôi và được đội ngũ biên tập và nhóm Y tế của chúng tôi xem xét. Khi nội dung (nội dung được tài trợ, nội dung đồng sáng tạo hoặc nội dung có thương hiệu) được cung cấp hoặc chịu ảnh hưởng bởi một nhà tài trợ có tên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước có ý nghĩa để đảm bảo người dùng của chúng tôi sẽ không nhầm lẫn nội dung được tài trợ đó với nội dung biên tập ban đầu của Thanh Nghị. Quảng cáo gốc đề cập đến các liên kết hoặc quảng cáo trong một phần nội dung liên kết đến nội dung khác. Thanh Nghị có thể đưa ra các thông điệp quảng cáo,

6. Chương trình liên kết (liên kết thương mại điện tử trong nội dung Thanh Nghị)

Là một phần của quá trình tạo bài viết, các biên tập viên về sức khỏe và thể chất của chúng tôi sẽ bao gồm các liên kết đến các sản phẩm có liên quan mà họ cảm thấy có thể hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Mặc dù tất cả các sản phẩm đều được chọn độc lập, chúng tôi muốn bạn biết rằng Thanh Nghị có thể nhận được khoản thanh toán nếu bạn mua hàng tại trang web của nhà bán lẻ trong vòng 24 giờ sau khi nhấp vào một trong các liên kết chúng tôi cung cấp.

7. Chúng tôi phân biệt rõ ràng nội dung là một phần của chương trình Đối tác.

Đôi khi Thanh Nghị sẽ làm việc với các sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức này và chỉ trình bày những gì họ cảm thấy có giá trị và vì lợi ích tốt nhất của người dùng. Thanh Nghị không xem xét nội dung về mặt y tế và không chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên các trang này. Mọi nội dung của đối tác thuộc loại này sẽ được gắn nhãn bằng ngôn ngữ cho biết nội dung đó không trải qua quy trình biên tập tiêu chuẩn của chúng tôi và tuân theo các nguyên tắc Chính sách quảng cáo và tài trợ này. Trong trường hợp chúng tôi nhận được khoản thanh toán khi người dùng mua hoặc đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, trang cũng có thể bao gồm ngôn ngữ này: “Thanh Nghị và các đối tác của chúng tôi có thể nhận được một phần doanh thu nếu bạn mua hàng bằng liên kết ở trên.” Các trang đối tác cũng có thể bao gồm liên kết “đây là gì?” đưa người dùng đến trang giải thích bản chất của mối quan hệ đối tác.