Quá trình kiểm tra thương hiệu và sản phẩm trước khi hợp tác

Cập nhật lần cuối ngày: 10 Sep 2023

Trong nỗ lực giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho sức khỏe và hạnh phúc của mình, đôi khi chúng tôi hợp tác với các thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm trong nội dung của chúng tôi.

Bất kỳ sản phẩm nào chúng tôi đề xuất hoặc thương hiệu chúng tôi hợp tác đều được nhóm của chúng tôi xem xét kỹ lưỡng về:

  • Uy tín y tế
  • Danh tiếng công ty
  • Thực hành kinh doanh tốt

Cuối cùng, quy trình kiểm tra này đảm bảo rằng bạn sẽ chỉ nhìn thấy các đề xuất cho các sản phẩm và công ty mà chúng tôi hỗ trợ.

Tại sao chúng tôi ưu tiên kiểm tra tại Thanh Nghị

Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng của mình trong việc đưa ra các đề xuất hợp lý đã được nhóm kiểm duyệt nội dung và thương hiệu của chúng tôi đánh giá và phê duyệt.

Chúng tôi hy vọng sẽ có tác động tích cực đến bạn và sức khỏe của bạn, cũng như đặt ra tiêu chuẩn trên internet.

Quá trình kiểm tra và chấm điểm của chúng tôi

Mỗi sản phẩm hoặc thương hiệu mà chúng tôi đánh giá đều được kiểm tra bằng cách sử dụng hệ thống chấm điểm và kiểm tra khách quan của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá độ tin cậy y tế cũng như tiêu chuẩn kinh doanh của từng thương hiệu và sản phẩm để đảm bảo sản phẩm an toàn, hiệu quả và phù hợp với phương pháp tiếp cận sức khỏe của Thanh Nghị.

Là một phần của quá trình này, đây là một số câu hỏi mà chúng tôi tự hỏi:

  • Thành phần sản phẩm là gì?
  • Các sản phẩm và dịch vụ có khả năng gây hại không?
  • Thương hiệu này đưa ra những tuyên bố về sức khỏe nào và những tuyên bố đó có được chứng minh bằng bằng chứng không?
  • Công ty có hoạt động liêm chính không?

Chỉ những thương hiệu đáp ứng tiêu chí của chúng tôi mới vượt qua được quy trình kiểm tra của chúng tôi.

Sau đó, thông qua quy trình chấm điểm khách quan của chúng tôi, thương hiệu sẽ nhận được điểm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố được liệt kê ở trên.

Chúng tôi đánh giá lại tất cả các thương hiệu đối tác của mình một cách thường xuyên để đảm bảo chúng tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi.

Nếu một sản phẩm hoặc thương hiệu không còn đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa sản phẩm hoặc thương hiệu đó khỏi nội dung của mình. Và nếu chúng tôi chia sẻ nội dung nào đó chưa vượt qua quy trình kiểm tra của mình, chúng tôi sẽ minh bạch về lý do để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.