Bản sắc của bạn đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của Thanh Nghị

Cập nhật lần cuối ngày: 10 Sep 2023

Chúng tôi ưu tiên tạo ra một môi trường nơi tất cả mọi người đều cảm thấy an toàn và được hỗ trợ

Tại Thanh Nghị, chúng tôi cam kết tích cực thu hút và khuếch đại nhiều tiếng nói, bản sắc và quan điểm khác nhau về phạm vi sức khỏe và thể chất để đảm bảo rằng văn hóa và nội dung của chúng tôi phản ánh sự đa dạng mà chúng tôi thấy trong thế giới hàng ngày.

Chúng tôi tận tâm xây dựng và bồi dưỡng các nhóm hòa nhập ở mọi cấp độ, đồng thời chúng tôi tìm kiếm những người mang lại trải nghiệm cá nhân độc đáo, sự tò mò và mong muốn đón nhận sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Chúng tôi sử dụng ngôn ngữ hòa nhập, chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm từ những sai lầm, đồng thời ưu tiên tạo ra một môi trường làm việc nơi tất cả mọi người đều cảm thấy an toàn và được hỗ trợ.